Zdroj: http://www.yorkshireclub.cz/index.php?a=stanoviska-judr.deverove  •  Vydáno: 9.1.2019 17:24  •  Autor: fannynka

Stanoviska JUDr. Deverové

 Stanoviska JUDr. Deverové stanoviska JUDr. Deverové o souhlasech členů GDPR

Dobrý den,

na základě stanoviska JUDr. Deverové zveřejňujeme na webu ČKS informaci o souhlasech členů.

Současně zasíláme i všem ZKO a kolektivním členům.

S pozdravem

Jiří Šiška

Tajemník ČKS


Získávání souhlasů se zpracováním osobních údajů již není nutné.

 

Stanovisko právní zástupkyně ČKS.

 

 

V příloze přikládám stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů k problematice souhlasů se zpracováním osobních údajů ve spolcích a k některým dalším otázkám – fotografie z akcí, zveřejňování výsledkových listin. Z uvedeného stanoviska vyplývá, že spolky ke zpracování osobních údajů svých členů nepotřebují jejich explicitně vyjádřený souhlas.

 

Z webových stránek ÚOOÚ cituji z vyjádření ředitele právní sekce ÚOOÚ Josefa Prokeše na listopadové konferenci „GDPR plus 180 dní“:

Trvalým tématem jsou nadbytečné souhlasy se zpracováním údajů. V České republice je přesouhlasováno. Úplně zbytečně, protože v mnoha případech je správci vyžadovat ani nesmí.

 

Vzhledem k tomu, že stanovisko ÚOOÚ bylo publikováno až po té, kdy ČKS akceptoval rozhodnutí Rady Sdružení sportovních svazů ČR k GDPR, vznikla disproporce mezi tím, jak ČKS postupuje ve věci souhlasů se zpracováním osobních údajů a tím, jak dle stanoviska ÚOOÚ postupovat má. Získávání souhlasů se zpracováním osobních údajů již není nutné. Členům ČKS však musí být ve věci GDPR poskytnuta např. zveřejněním na webových stránkách Informace o zpracování jejich osobních údajů – modifikovaná verze přiložena. U nových členů může být tato Informace přílohou přihlášky, ale již bez požadovaného souhlasu.  

 

JUDr. Lenka Deverová