Zdroj: http://www.yorkshireclub.cz/index.php?a=klubova-vystava-2020-prihlaska  •  Vydáno: 31.1.2020 15:57  •  Autor: fannynka

Klubová výstava 2020 - přihláška

Klubová výstava 2020 - přihláškaKlubová-výstava-č.ú.0122982399/0800
Přihláška,propozice-VS 22032020


Klubová výstava 2020 - přihláška, propozice


Přihláška - KLIK na pdf.


         Propozice - KLIK na pdf.          

úhrada na číslo účtu klubu: 0122982399/0800

Variabilní symbol: 22032020