Zdroj: http://www.yorkshireclub.cz/index.php?a=navrh-na-zmenu-formatu-pp-yt-od-1.1.2020  •  Vydáno: 30.1.2020 21:24  •  Autor: fannynka

Návrh na změnu formátu PP YT od 1.1.2020

 Návrh na změnu formátu PP YT od 1.1.2020Návrh na změnu formátu PP
Změna od 1.1.2020

Inormace z ČKS

Chtěl bych potvrdit náš záměr, a sice začít vystavovat průkazy původu ve formátu A4, pro všechny tři kluby YT v Čechách. Bude platit pro všechna štěňata, narozená od 1.1.2020 včetně.

Změna formátu PP, z původních hnědých velkých PP ČKS, na formát PP ČMKU - tedy průkaz i příloha průkazu ve formátu A4. 

Ondřej Šiška
tajemník
Český kynologický svaz, z. s.


Za náš klub byl souhlas se změnou potvrzen paní Grolbertovou - jednatelka klubu.


vzor PP

pdf.


pdf.