Zdroj: http://www.yorkshireclub.cz/index.php?a=klubova_vystava  •  Vydáno: 22.12.2017 18:10  •  Autor: fannynka

KLUBOVÁ VÝSTAVA - Praha 25. 3. 2018

KLUBOVÁ VÝSTAVA - Praha 25. 3. 2018 Klubová výstava - Praha 2018
Přihláška
Propozice

P Ř I H L Á Š K A   N A   K L U B O V O U   V Ý S T A V U

2018

 
Rozhodčí: Mgr. Ovesná Božena (CZ)
konanou v neděli 25. 3. 2018
 Místo: Hotel SVORNOST, Novozámecká 284, Praha 9
 
 Uzávěrky:   I.termín: 20.2.2018
                 II.termín: 10.3.2018
                                               III.termín: 15.3.2018 (online přihlášení)

PROPOZICE

pdf.

 
         KLIKNI PŘIHLÁŠKA                

pdf.