RYCHLÉ ODKAZY

KALENDÁŘ AKCÍ

21.3.2021 - bonitace 20.6.2021 - bonitace 07.8.2021 - Speciál.výs.Kladno 19.9.2021 - Bonitace 31.10.2021- Klubová výstava, Praha

Číslo účtu:

122 982 399/0800

Česká spořitelna,Praha

Krycí list fena Kč 170, -

Krycí list pes Kč 120, -

Členský popl. Kč 500, -

Nový člen klubu Kč 700, -

ZPRAVODAJ 2019

http://www.yorkshireclub.cz/upload/2019.pdf

 

POPLATKY YORKSHIRE TERRIER KLUBU CHOVATELŮ A JEHO PŘÁTEL
Včasným uhrazením ulehčíte sestavování aktuálního seznamu členů pro následující rok, zajistíte si bezproblémové vydávání krycích listů, zařazení vašeho zvířete do klubového seznamu chovných psů, doručení informativních materiálů a zpravodaje klubu. Při platbě členského příspěvku uvádějte variabilní symbol = Vaše klubové číslo

Číslo účtu klubu: 0122982399/0800

Adresa majitele účtu:
Yorkshire Terrier klub chovatelů a jeho přátel ( YTKCHaJP )
Praha
Na tuto adresu neposílejte peníze v hotovosti


POPLATKY KLUBU

  výhody členství v klubu poplatky klubu
Administrativní poplatek* - při sepsání smlouvy o poskytování chov. servisu, bez členství v něm 1500,- Kč
Administrativní poplatek* - při podání přihlášky do klubu, za účelem členství v něm 200,- Kč
Členský příspěvek 500,- Kč
Bonitační poplatek sleva 200,- Kč 600,- Kč
Krycí list - pes sleva 532,- Kč 652,- Kč
Krycí list - fena sleva 531,- Kč 701,- Kč

* Administrativní polatek ( jednorázová platba ) - uzavření smlouvy, přijetí přihlášky do klubu, zpracování dat, zaslání klubových materiálů žadateli / novému členovi, administrativní úkony

Členský příspěvek se hradí paušálně na každý rok členství v klubu.
Členský příspěvek je splatný ke dni 15.02. daného roku.
Jako variabilní symbol uvádějte přidělené klubové číslo.

YTKCHaJP poskytuje své služby v rámci chovatelského servisu každému občanovi ČR, ať je členem klubu či nikoli. Pro nečleny klubu na základě řádné smlouvy o poskytování služeb v rámci chovatelského servisu. Poplatky a slevy z nich jsou odsouhlaseny členy klubu na Členské schůzi nebo na Mimořádné členské schůzi .

Pro členy klubu:
Stanovy klubu ujasňují podmínky členství, poskytování služeb a výhod ze strany klubu a následné povinnosti člena klubu, poslání a cíle klubu,...
Každý z členů klubu by se se stanovami klubu měl seznámit a následně je dodržovat. Dále by se měl řídit Zápisním řádem ČMKU a platnou legislativou ČR.
Pro nečleny klubu:
Poskytování služeb klubu v rámci chovatelského servisu, vyplývajících z Zápisního řádu ČMKU a ze stanov YTKCHaJP.
YTKCHaJP poskytuje své služby na základě vyplněné přihlášky k odběru služeb, sepsané smlouvy o poskytování služeb v rámci chovatelského servisu klubu a zaplacení administrativního poplatku.
Smlouva ujasňuje za jakých podmínek klub poskytuje své služby, povinnosti nečlena v rámci chovu vyplývajících z řádů ČMKU a platné legislativy ČR, výši poplatků za služby v rámci chovatelského servisu a dobu platnosti smluvního vztahu.

VYHLEDÁVÁNÍ


Logo klubu
Ikona Facebook qrcode

PARTNEŘI

Logo pes přítel člověka Logo Poháry Bauer Logo Abentax s.r.o.